Tilskud til foreninger

Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft dokumentation for udgifter samt kursusprogrammet.

En ny lov om persondatabeskyttelse er trådt i kraft 25. maj 2018.

Du har mulighed for at læse mere om, hvordan kommunen behandler personlige oplysninger og dine rettigheder og pligter her

- jf. tilskudsguiden 2019 under uddannelsestilskud

Uddannelsestilskud

- jf. tilskudsguiden 2019 under uddannelsestilskud

- skriv et telefonnummer, som kan bruges i dagtimerne (evt. mobil)
Hvor skal uddannelsen foregå?
start- og slutdato

Dokumentation og kursusprogram

- vedhæft dokumentation for afholdte udgifter og kursusprogram

Folkeoplysningsudvalget kan afvise at imødekomme en ansøgning, hvis kurset har åbenlys karakter af ikke at være relevant i forhold til at understøtte aktiviteter for medlemmer under 25 år.  

Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft dokumentation for udgifterne.

Ved ansøgning om lokaletilskud kan der maksimalt søges om tilskud til vedligeholdelsesudgifter på 50.000 kr. Har foreningen flere vedligeholdelsesudgifter, skal foreningen søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud.

Der skal sendes en ansøgning for hvert lokale, der søges om tilskud til.

Ansøgning skal være sendt senest 1. april.

Søg om tilskud her

Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft dokumentation.

Hvis Frederikshavn Kommune ikke kan anvise et offentligt lokale, der matcher jeres behov for folkeoplysende aktiviteter, kan en ansøgning om lokaletilskud blive aktuel. Alle ansøgninger behandles af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget har mulighed for at give afslag på ansøgningen.

Der skal være separate lokaleudgifter til det/de lokale(r), der søges om godkendelse af. Disse udgifter skal fremgå af foreningens regnskab.

Vi gør opmærksom på, at der ikke skal søges om godkendelse til lejrpladser.

Godkendelse af nye lejede lokaler

Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft dokumentation.

Hvis Frederikshavn Kommune ikke kan anvise et offentligt lokale, der matcher jeres behov for folkeoplysende aktiviteter, kan en ansøgning om lokaletilskud blive aktuel. Alle ansøgninger behandles af Folkeoplysningsudvalget. Udvalget har mulighed for at give afslag på ansøgningen. 

Der skal være separate lokaleudgifter til det/de lokale(r), der søges om godkendelse af. Disse udgifter skal fremgå af foreningens regnskab.

Vi gør opmærksom på, at der ikke skal søges om godkendelse til lejrpladser.

Godkendelse af egne lokaler

Du kan hente Tilskudsguiden som hjælpemiddel til ansøgningen om driftstilskud, før du går i gang med vejledningsvideoen.

Se video her