Om byråds- og regionsvalg

Om kommunale og regionale valg

Det seneste kommunale og regionale valg blev afholdt tirsdag den 21. november 2017, og det næste kommunale og regionale valg skal afholdes tirsdag den 16. november 2021.

Det kommunale valg (valg til kommunalbestyrelsen)

Ved det kommunale valg i 2005 blev der for første gang valgt medlemmer til kommunalbestyrelser i de nye kommuner, som blev etableret i forbindelse med strukturreformen/kommunalreformen.

Danmark er inddelt i 98 kommuner, og der skal vælges en kommunalbestyrelse til hver kommune.

Det regionale valg (valg til regionsrådet)

Ved det regionale valg i 2005 blev der for første gang valgt medlemmer til regionsrådene, som blev etableret i forbindelse med strukturreformen/kommunalreformen.

Der er fem regioner i Danmark, der hvert har et regionsråd. Der skal vælges 41 medlemmer til hvert regionsråd.

Mandatfordeling

Fordelingen af mandater - dvs. den måde kandidatlisterne (partierne) får pladser i kommunalbestyrelser og regionsråd på - i forhold til de stemmer kandidatlisterne har fået, er anderledes end ved folketingsvalg. Ved kommunale valg og regionale valg er der ingen spærregrænse, dvs. at man lettere kan blive valgt ind med bare et mandat.

Ved kommunale og regionale valg har de kandidatlister, der opstiller til det pågældende valg, mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund. Kandidatlister, der indgår i valgforbund eller listeforbund, betragtes som én kandidatliste ved opgørelsen af, hvor mange mandater de enkelte kandidatlister har fået. Kandidatlisterne kan derfor ved at indgå i valgforbund eller listeforbund i nogle situationer opnå en mandatmæssig fordel og mindske stemmespildet.

Hvis du vil klage

Du kan altid klage over afholdte kommunale og regionale valg, hvis du fx har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt. Hvis du ønsker at klage, skal du senest en uge efter valgdagen henvende dig til kommunalbestyrelsen eller regionsrådet, der så vil behandle din klage.

Kontakt

Ledelsessekretariatet

Mail: post@frederikshavn.dk