Godkendelse af forsøgsprojekt med dagtilbud til hjemmeboende borgere med plejekrævende svær demens

Grafik med talebobler, kuglepen og blok på orange baggrund