Landdistriktspuljen støtter lokale formål og projekter, der er en igangsætter for den lokale udvikling – særligt med fokus på at støtte ildsjælenes initiativer og arbejdsindsats.
Projektet skal ligge indenfor rammerne af Frederikshavn Kommunes Udviklingsstrategi for landdistrikterne. 

Bosætning og livskvalitet

 • At skabe øget bosætning og smukke landsbyer
 • At udvikle bæredygtige foreninger og samarbejde på tværs
 • At udvikle den kollektive transport
 • At arbejde for attraktive internetforbindelser i landdistrikterne

Naturen

 • At skabe fælles ansvar og ejerskab for lokale stier og naturarealer
 • At synliggøre den fantastiske natur, og skaber grundlag for nye bæredygtige turistprojekter i respekt for naturen.

Erhverv og turisme

 • At medvirke til at erhvervslivet i landdistrikterne får bedre muligheder for at kunne konkurrere
 • At medvirke til at øge indlandsturismen
 • At være en aktiv medspiller i Frederikshavn kommunes ambitioner på det energipolitiske område.
 • Geografisk skal projektet være til gavn for Frederikshavn Kommunes distrikter udenfor de tre større byer: Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Forudsætning for at få støtte fra landdistriktspuljen

 • Projektet skal være beliggende uden for kommunens tre største byer (Skagen, Frederikshavn og Sæby)
 • Som ansøger skal du lægge engagement i projektet enten med frivillige arbejdstimer á 100 kr. i timen eller selv putte penge i projektet
 • Du står for den efterfølgende drift og vedligeholdelse og har lavet en plan for, hvordan det kan foregå
 • Du forpligter dig til at synliggøre, at projektet har fået støtte fra puljen. Du finder Distriktsudvalgets logo i den grønne kasse øverst til højre her på siden.
 • Senest 2 år efter du har fået støtte fra puljen, skal du færdigmelde dit projekt ved at indsende en kort redegørelse. Redegørelsen skal indeholde fotos af projektet og det skal kort beskrives hvordan tilskuddet er blevet brugt. Brug det digitale skema, som du finder samme sted som ansøgningsskemaet.
 • Projekter under 20.000 kr. forudsættes finansieret af de tildelte lokalpenge og kræver ikke særskilt ansøgning. Distriktsudvalget kan efter en konkret vurdering behandle ansøgninger til projekter under 20.000 kr. forudsat, at der foreligger dokumentation for, at lokalpengene allerede er anvendt til et formål, der er omfattet af retningslinjerne for udbetaling af lokalpenge.

Distriktsudvalget giver som udgangspunkt ikke økonomisk støtte til

 • Inventar
 • Drift og vedligeholdelse
 • Fortæring og forplejning
 • Musik og underholdning i forbindelse med fester, f.eks. byfester/festuger.
 • Julebelysning
 • Opsætning/renovering af butiksskilte til den enkelte forretning/dagligvarebutik
 • Markedsføring – medmindre markedsføringen har et regionalt eller landsdækkende perspektiv

Afhængig af projektets omfang og type, kan det være nødvendigt at indhente en eller flere tilladelser.

Du kan kontakte "Én indgang" og evt. også en byggesagsbehandler, som kan rådgive dig, om du skal søge tilladelser for at kunne gennemføre projektet. 

Hvis du skal søge om byggetilladelse, skal du betale et gebyr. Gebyret kan tages med i projektets økonomi, når du søger midler fra Landdistriktspuljen. Vær opmærksom på, at du skal have tilladelse, inden ansøgningen kan blive behandlet i Distriktsudvalget.

Hvis du ikke har et CVR-nummer

Har du ikke et CVR-nummer, skal du kontakte din lokale repræsentant i Distriktsudvalget eller din borgerforening. Du kan også forhøre dig om mulighederne ved at kontakte Frederikshavn Kommunes Én indgang eller Distriktsudvalgets sekretariatet - se kontaktinformation nederst på siden.

Tag kontakt til dit lokale medlem af Distriktsudvalget. Det er nemlig vedkommende, som præsenterer ansøgningen på Distriktsudvalgets møde. 

Se, hvem der er dit lokale medlem af Distriktsudvalget

Ansøgningsfrister til Landdistriktspuljen

Brug altid den digitale ansøgningsblanket - klik på linket i den grønne boks. 
Send din ansøgning senest 3 uger før Distriktsudvalgets møde. Ansøgningsfristerne er kl. 12.00 på følgende datoer:

 • Onsdag den 20. januar (udvalget holder møde tirsdag den 16. februar 2021)
 • Onsdag den 17. marts (udvalget holder mødet tirsdag den 20. april 2021)
 • Fredag den 4. juni (udvalget holder møde torsdag den 24. juni 2021) 
 • fredag den 6. august (udvalget holder møde torsdag den 26. august 2021) 
 • Fredag den 1. oktober (udvalget holder møde torsdag den 28. oktober 2021) 
 • Fredag den 12. november (udvalget holder møde mandag den 13. december 2021) 

Ansøgningen kigges igennem

Kommunen vurderer din og andre indkomne ansøgninger. Hvis din ansøgning ikke opfylder udvalgets generelle retningslinjer, vil du blive bedt om at revidere ansøgningen. Ansøgninger, der opfylder kravene, fremlægges på Distriktsudvalgets næstkommende møde.

Hvis din ansøgning bliver godkendt

Du vil modtage et brev om bevillingen i foreningens e-Boks. Herefter er det vigtigt, at du godkender, at alle tilladelser mv. er opfyldt. Det fulde bevilgede beløb udbetales herefter til foreningens konto via CVR‐nummer.​

Senest to år efter, du har fået støtte fra puljen, skal du indsende en kort redegørelse for projektet. Redegørelsen skal indeholde fotos af projektet, og det skal kort beskrives, hvordan tilskuddet er blevet brugt. Du sender redegørelsen via formular, se hvordan under "afslut projekt støttet af Landdistriktspuljen".

Du har også mulighed for at søge tilskud hos den Lokale Aktions Gruppe - LAG Nord. Du kan læse mere om LAG Nord på deres hjemmeside

En ny lov om persondatabeskyttelse er trådt i kraft 25. maj 2018.

Du har mulighed for at læse mere om, hvordan kommunen behandler personlige oplysninger og dine rettigheder og pligter

Du vil modtage en kvittering på den mail, du har oplyst, når vi modtager din ansøgning.

Oplever du problemer eller modtager du ikke en kvitteringsmail, kan du kontakte os på hovedredaktionen@frederikshavn.dk

Ansøgningsskema til Landdistriktspuljen

Du har mulighed for at læse mere om, hvordan kommunen behandler personlige oplysninger og dine rettigheder og pligter under databeskyttelse.

Se rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens behandling af personoplysninger.

Afslut projekt

Puljeguiden giver dig råd og vejledning omkring, hvilke puljer du kan søge.

Du får samtidig inspiration til, hvordan du skriver din ansøgning.

Puljeguiden

Kontakt

En indgang

- her kan du vende idéer og ansøgninger om kulturtilbud, idræts- og fritidsaktiviteter eller projekter i landdistrikterne

Vedr. ansøgning til Landdistriktspuljen:

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.