Ansøgningerne til Fremtidens Strande skal have partnerskabstanken som bærende princip i projektet.

Dette betyder, at Teknisk Udvalg ikke finansierer projekter fuldt ud. Via Fremtidens Strande vil Teknisk Udvalg indgå som medfinansierende partner i projekter, hvor frivillige borgere, foreninger eller andre interessenter bærer projektansvar, realisering og drift i fællesskab.

Fremtidens Strande er en rekreativ mulighed for at højne værdien af alle kommunens strande.

Prioriteringen af tilskud til projekter bærer derfor præg af ønsket om at tilgodese projektrealiseringer i hele kommunens geografi.

Prioritering og præmisser for ansøgninger

Projektansøgninger bliver tildelt efter retningslinjer besluttet på Teknisk Udvalgsmøde forud for hver sommersæson efter følgende principper.

Der gennemføres årligt 2 ansøgningsrunder for projekt Fremtidens Strande. En ansøgningsrunde før og efter sommersæsonen med ansøgningsfrist henholdsvis i marts og september.

For projektopstart gælder

  • Det et er muligt at søge tilskud til forprojektering på maksimalt 50.000 kr. dog maksimalt 50% af udgiften.
  • Der kan efterfølgende søges om konkret tilskud til selve projektet på 50.000 kr. og i særlige tilfælde også yderligere, dog skal der ske konkret medfinansiering fra ansøgeren.

For projektrealiseringer gælder

  • Tilskudsniveauet ligger generelt op til 50.000 kr. for at kunne honorere opstart af flest mulige rekreative tiltag langs vores strande.
  • Større projektansøgninger kan i særlige tilfælde ydes tilskud udover 50.000, men vil maksimalt blive finansieret med 50% af den samlede projektomkostning i tilskud fra Fremtidens Strande.  

Det er ikke muligt at ansøge om tilskud til det samme projekt i flere ansøgningsrunder, dog kan der godt ansøges om forskellige projekter på samme strandstrækning.