Velkommen til Frederikshavn Debatfestival 26. - 28. oktober

Banner med teksten debatfestival 2021 - hvor temaet er demokrati