Tid til influenzavaccination

Foto af ældre ægtepar ved sø - kilde: Sundhedsstyrelsen