Skagen: Erhvervsjord udbydes til salg

Kortudsnit, der viser erhvervsarealet på Peter Antonisens Vej i Skagen, der nu sættes til salg