Skatteministeren besøgte Frederikshavn Havn

Skatteminister Morten Bødskov og borgmester Birgit S. Hansen foran en boreplatform