Maskinmester- og sygeplejestuderende løser problemer i sundhedssektoren

En hånd med venflon og tape på