Lokaltopmøder satte fokus på fremtidens fritidsliv

Anders Broholm ledte Lokaltopmødet i Strandby/Elling