Hjælp et barn: Frederikshavn Kommune søger plejefamilier

Leder af familieplejen Birgitte Ammitzbøll