Grundejer har ansvaret for snerydning - uanset bopæl