Fra køkkenbord til svejsestation: Opkvalificeringsforløb skaber jobs

Billede af TIG-svejser