Erik Kyed Trolle træder ind i Forsyningens bestyrelse

Byrådsmedlem Erik Kyed Trolle (A)