Den A.P. Møllerske Støttefond bakker op om ungeindsatsen

Indgangsparti til Frederikshavn Rådhus