Fra den 1. oktober skal du sortere dit affald

Skraldespand med to rum til madaffald og restaffald