Thomas Eriksen ansat som ny direktør

Direktør med ansvar for teknik- og kulturområdet