Rød kommune: Midlertidigt besøgspåbud på alle plejehjem og sociale botilbud

Vejskilt med teksten "Plejecenter"