Miljøstyrelsen: Boreriggene er ikke ulovligt importeret som affald