Indstil til priser, penge og hæder

Borgmester Birgit S. Hansen overrække priser til prisfesten 2019