Hvad gælder for samvær med børn, hvis forældre er skilt?

Kort over de 7 nedlukkede kommune og anbefalingen om ikke at krydse kommunegrænser