Har du hentet appen smitte|stop?

Ikon med person og mobiltelefon samt ikon for appen Smitte-stop