Første spadestik til udvidelse af Sæby Havn

Bunker af grus og sten på Sæby Havn