Byggemodning på Strandager i Sæby

Dronefoto over byggegrundene på Strandager i Sæby