Ja tak til elever, praktikanter og studerende

I Frederikshavn Kommune vil vi gerne yde god omsorg for de borgere, der har behov. Derfor ansætter og uddanner vi meget gerne egne social- og sundhedshjælperelever. Vi får dig trygt ind i faget på eksempelvis et plejecenter. Skoledelen foregår fortrinsvis på SOSU Nord i Hjørring. Vi ansætter hurtigst muligt afhængig af dine kvalifikationer og næste optag på skoleforløbet.

Du ansøger elektronisk eller kan oprette dig i vores jobagent, så får du besked, når vi har en ledig stilling, som matcher din profil. Se mere i stillingsopslaget eller gå til vores jobagent.

Er du over 25 år, skal du realkompetencevurderes.

Spørgsmål om uddannelsen

Du er velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulenter og få en snak.

I Frederikshavn Kommune ser vi social- og sundhedsassistenter gøre en forskel i borgernes liv hver eneste dag. Vi ansætter egne social- og sundhedsassistentelever. Vi sørger for, at du kommer godt i gang og har overblik, både over din uddannelse og de borgere, du får ansvar for. Skoledelen af uddannelsen foregår primært på SOSU Nord i Hjørring. Vi ansætter hurtigst muligt afhængig af dine kvalifikationer og næste optag på skoleforløbet.

Du ansøger elektronisk eller kan oprette dig i vores jobagent, så får du besked, når vi har en ledig stilling, som matcher din profil. Se mere i stillingsopslaget eller gå til vores jobagent.

Er du over 25 år, skal du realkompetencevurderes.

Spørgsmål om uddannelsen

Du er velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulenter og få en snak.

Uddannelseskonsulent Dorthe Houmann
Tlf.  (+45) 98 45 77 31
Mail: doho@frederikshavn.dk

Uddannelseskonsulent Lene Moselund
Tlf. (+45) 98 45 81 51
Mail: lnmu@frederikshavn.dk

Uddannelsessekretær Birgit Samson
Tlf. (+45) 98 45 58 23

Se også hjemmesiden: sosufrederikshavn.dk

Vi ansætter elever til denne uddannelse med praktikplads i Center for Sundhed og Plejes køkkener og aktivitetscentre. 

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til uddannelseskonsulent Dorthe Houmann.

Spørgsmål til uddannelsen
Kontakt uddannelseskonsulent Dorthe Houmann på tlf. 98 45 77 31 eller mail doho@frederikshavn.dk.

Uddannelse via EUC Nord
Der ansættes desuden til elever via EUC Nord. Du kan finde uddybende information om uddannelserne på EUC Nords hjemmeside.

Du kan se elevstillingerne under "Ledige stillinger". Her kan du også oprette en jobagent, der giver dig besked, når vi har en ledig stilling, der matcher din profil.

Spørgsmål om uddannelsen

Du er velkommen til at kontakte vores uddannelseskonsulent og få en snak.

Uddannelseskonsulent Dorthe Houmann
tlf.  (+45) 98 45 77 31
doho@frederikshavn.dk

Uddannelseskonsulent Winnie Lau Vestergaard
tlf. (+45) 98 45 66 23
wipe@frederikshavn.dk

Vi tilbyder en alsidig og spændende uddannelse indenfor den kommunale administration.

Frederikshavn Kommune rekrutterer kontorelever i første kvartal hvert år. Rekrutteringen er elektronisk - se under "Ledige stillinger". Uddannelsen varer 2 år og veksler mellem praktik og skoleophold. Under uddannelsen vil du blandt andet få erfaring i IT, formidling og service, økonomi og mange forskellige administrative opgaver.

For at komme i betragtning skal du have bestået:

 • EUX (det studiekompetencegivende forløb)
 • HG2-bevis som giver adgang til kontoruddannelse med speciale i offentlig administration
 • HTX, STX eller HF-bevis, suppleret med et 5 eller 10 ugers grundforløb på handelsskolen
 • HHX-bevis

Alle ansøgere på 25 år eller derover skal sende en uddannelsesplan med. Du kan få planen på din lokale handelsskole

Du kan se elevstillingerne under "Ledige stillinger". Her kan du også oprette en jobagent, der giver dig besked, når vi har en ledig stilling, der matcher din profil.

Mød nogle af vores elever her:


Opfylder du kravene?

Kontakt din lokale handelsskole og høre mere, hvis du er i tvivl.

Løn

Du får løn under elevtiden efter den gældende overenskomst.

Spørgsmål om uddannelsen

Du er altid velkommen til at kontakte vores uddannelsesansvarlige og høre mere om mulighederne for at blive kontorelev hos os. Kontakt:

Personalekonsulent Heidi Glinvad Krogh

Praktikpladser fordeles mellem de nordjyske kommuner af UCN. Hvis du bor og uddanner dig uden for Region Nordjylland og gerne vil i praktik i Frederikshavn Kommune, skal du kontakte dit eget uddannelsessted. 

Vi har pt. 42 stillinger afsat til lønnet praktik.

Når du er i lønnet praktik, får du løn efter gældende overenskomst for pædagogstuderende (BUPL/SL), og du er ansat på normale ansættelsesvilkår fx i forhold til afholdelse af ferie, barsel og sygdom. 

Praktikken foregår i dag- og døgntilbud, fx:

 • Vuggestuer
 • Børnehaver
 • Aldersintegrerede institutioner
 • Fritidshjem og –klubber
 • Fritidscentre
 • Specialgrupper til børn og unge med særlige behov
 • Skolefritidsordninger (SFO)
 • Bofællesskaber for voksne udviklingshæmmede
 • Dag- og døgntilbud til voksne med nedsat funktionsevne
 • Opvækst og behandlingsinstitutioner for børn og unge 

Tag en snak med din praktikkoordinator om dine ønsker.

Frederikshavn Kommune ansætter hvert år pædagogisk assistentelever med opstart på uddannelse i august.

Den pædagogiske assistentuddannelse varer 2 år og 1,5 måned og er en veksling mellem skoleundervisning og praktik. Skoleforløbet foregår på SOSU Nord i Aalborg. For at blive optaget på uddannelsen skal du have gennemført et grundforløb rettet mod pædagogisk assistent uddannelsen.

Du er ansat ved Frederikshavn Kommune, mens du uddanner dig til pædagogisk assistent. Du vil få elevløn efter gældende overenskomst under hele uddannelsen.

Uddannelsen til pædagogisk assistent giver dig forudsætninger efterfølgende at arbejde med pædagogisk aktiverende, sundhedsfremmende og omsorgsrelaterede opgaver i:

 • Dagtilbud for børn 0-6 år
 • Dagtilbud for børn og voksne med særlige behov
 • SFO'er
 • Bosteder
 • Specialinstitutioner
 • Der er også mulighed for at komme ind på videregående uddannelser som pædagog m.m.

Du kan se elevstillingerne under "Ledige stillinger". Her kan du også oprette en jobagent, der giver dig besked, når vi har en ledig stilling, der matcher din profil.

Spørgsmål 

Du er velkommen til at kontakte:

Dagtilbudskonsulent Trine Graarup Christensen 

Team Børn og Skole
tlf. (+45) 98 45 90 21 
trje@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune modtager typisk 30-40 lærerpraktikanter om året

Frederikshavn Kommune deltager i uddannelse af lærere og får studerende i praktik primært fra University College Nordjylland (UCN). UCN har uddannelsessteder i Aalborg og Hjørring.

Praktikken tilrettelægges i overensstemmelse med studieaktivitetsmodellen som et fuldtidsstudium, der foregår både på praktikskolen og på læreruddannelsen. Praktikpladser i Frederikshavn Kommune fordeles gennem et samarbejde med UCN, hvor vi i høj grad tager hensyn til din og de øvrige studerendes ønsker.

Hvis du bor og uddanner dig udenfor region Nordjylland og gerne vil i praktik i Frederikshavn Kommune, skal du kontakte dit eget uddannelsessted.

Organiseringen af praktikken sker i et samarbejde mellem læreruddannelsen, kommunen og de konkrete praktikskoler i kommunen. Der er udarbejdet partnerskabsaftaler, som danner grundlag for praktikskolens uddannelsesplan for praktik. Den fortæller alle parter, hvad skolen kan tilbyde de studerende, og hvad de kan forvente af praktiklæreren i forbindelse med praktikken. Praktikskolernes uddannelsesplaner findes på skolernes og UCN's hjemmeside. 

Spørgsmål

Du kan drøfte dine praktikønsker med UCN’s praktikansvarlige. Der kan du få anvisninger på, hvilke muligheder du har for at komme i praktik på en given skole.

Få hjælp til at finde en samarbejdspartner i Frederikshavn Kommune i forbindelse med en større studieopgave.

Hvis du er studerende og er interesseret i et samarbejde med Frederikshavn Kommune om f.eks. en større opgave, er du velkommen til at kontakte Arbejdsmiljø- & HR-afdelingen. Her kan vi guide dig videre til den relevante kontaktperson.

Kontakt

Arbejdsmiljø- og HR-afdelingen
Center for Økonomi og Personale
Tlf. (+45) 98 45 50 00
pafd@frederikshavn.dk

Søger du en praktikplads som led i din ungdoms- eller videregående uddannelse?

 

Brug vores praktikpladsbank 

Du kan sende din ansøgning til Frederikshavn Kommunes praktikpladsbank. Bliver der en mulighed for praktik, vil vi kontakte dig.

Vi gemmer din ansøgning i 6. mdr.

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende praktikplads, kan du kontakte Personaleafdelingen på mail: stillingsopslag@frederikshavn.dk

Kontakt

Arbejdsmiljø og HR
Center for Økonomi og Personale
 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.