Forslag til landdistriktsstrategi ”Sammen skaber vi liv på landet”