Vedtaget lokalplan SAE.B.03.07.01, Rolykke, Sæby og kommuneplantillæg nr. 15.53