Tilladelse til udledning af spildevand til grøft og Sæby Å fra Ørnedalsværket, Rønbrovej 2, 9300 Sæby