Tilladelse til forlængelse af badebro, matrikel 4f, Strandvej 9, 9300 Sæby