Reguleringstilladelse til lukning af grøft på Østkystvejen 310, Sæby