Høring om vandløbsrestaurering i Strengsholt Bæk o7831