Etablering af kantsikring i Elling Å samt etablering af rør-bro i Mosegrøften