Teknik- og miljøområdet - bl.a. igangværende høringer