Byrådsmøder, møder i øvrige politiske udvalg samt råd og nævn