Støj og støv fra bygge- og anlægsarbejde

Støjende arbejde skal som udgangspunkt udføres mellem kl. 7 og 18 på hverdage og mellem kl 7 og 14 på lørdage.

Du kan forebygge støvgener ved at overdække containere eller ved at fugte med vand. Stilladser kan dækkes af med en presenning eller med plast.

Det er en god idé at informere dine naboer, et par dage før arbejdet begynder.