Gravetilladelse

Inden du søger en gravetilladelse

Som ansvarlig for ledningsarbejder og lignende er det din pligt at sætte dig ind i de love, der danner grundlag for området.  

Hvis du som privat lodsejer ikke ønsker at sætte dig ind i de gældende love, bør du have en samarbejdspartner, som kan bidrage med denne kompetence.

Hvor skal du søge?

Vi behandler din ansøgning, hvis du vil grave i kommuneveje og private fællesveje.

Vejdirektoratet behandler din ansøgning, hvis du vil grave i statsveje. Hjørringvej mellem Hjørring og Frederikshavn, E45 og rute 40 til Skagen er statsveje.

Sagsbehandlingstid

Vi behandler din ansøgningen inden for 10 arbejdsdage, hvis alle nødvendige oplysninger er vedlagt ansøgningen.