Få hjælp til at opkvalificere din medarbejder

Luk alle
Åben alle

Send dine medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. Vi hjælper dig med at tilrettelægge forløbet og med at finde relevante vikarer.

Fordele ved jobrotation

  • Dine medarbejdere får et kompetenceløft samtidig med, at du stadig får opgaverne løst.
  • Du får mulighed for at vurdere den ledige, du ansætter som vikar, som potentiel fremtidig medarbejder.

Sådan gør du

  • Kontakt os på tlf. (+45) 98 45 96 00 og hør mere om, hvordan din virksomhed kan komme i gang med opkvalificering og efteruddannelse i kombination med jobrotation. Du kan få en virksomhedskonsulent på besøg og drøfte mulighederne.
  • Det er en forudsætning for at søge om jobrotationsydelse, at vi har godkendt dit jobrotationsprojekt.

Du kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som går fra ledighed til ordinære stillinger

Hvorfor tilbyde et opkvalificeringsjob?

  • Du kan målrettet opkvalificere nye medarbejdere til din virksomheds konkrete behov.
  • Du kan tilbyde langtidsledige en mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Eksempel:

Et revisionsfirma har brug for en pålidelig og stabil bogholder og ansætter derfor en ældre kvinde, som tidligere har arbejdet i en økonomiafdeling. Hun har været ledig i 18 måneder, så for at komme ajour med udviklingen, søger virksomheden om et fire ugers bogføringskursus. Jobcenteret dækker kursusudgifterne, men virksomheden betaler almindelig løn, mens hun er på kursus. Efter en måned er hun klar til at indgå på lige fod med de andre bogholdere i firmaet.

Sådan gør du

Kontakt Virksomhedsservice på tlf. (+45) 98 45 96 00 og hør nærmere om mulighederne og procedurerne for opkvalificering af ledige ved ansættelse.

Med voksenlærlingeordningen kan du oprette lærlingepladser til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år og få tilskud til lønnen. Brug ordningen og få en medarbejder, som ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første dag.

Voksenlærlingeordningen giver din virksomhed mulighed for at opkvalificere egne medarbejdere, eller for at ansætte en ny medarbejder som voksenlærling, og dermed være med til at forebygge fremtidig mangel på faglært arbejdskraft i virksomheden.

Hvilke fag og uddannelser kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud, hvis ansættelsen sker inden for et fag, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder.

Sådan gør du

  • Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse.
  • Kontakt eventuelt Virksomhedsservice, som kan hjælpe dig med at finde en voksenlærling.
  • Søg jobcenteret om tilskud til voksenlærlingens løn.

En realkompetencevurdering er første skridt på vejen til at hjælpe med at løfte en medarbejder fra ufaglært til faglært

Realkompetencevurdering

Med en realkompetencevurdering har du mulighed for at få synliggjort og anerkendt dine medarbejderes realkompetencer. En realkompetencevurdering er relevant for ufaglærte medarbejdere og medarbejdere, der ikke har en faglig uddannelse inden for det område, hvor vedkommende arbejder. 

Dine medarbejdere har sikkert en masse erhvervserfaring i bagagen, men måske ikke papirer på deres kompetencer. En realkompetencevurdering kan være en vej til at få papir på alt det, de allerede kan. En realkompetencevurdering er særlig relevant, hvis du overvejer at lade en medarbejder starte på en uddannelse med henblik på at blive faglært.

En realkompetencevurdering er gratis, og den kan foretages inden for de fag og fagniveauer, som udbydes af den enkelte uddannelsesinstitution.

Kontakt Virksomhedsservice på tlf. 98 45 96 00, hvis du vil vide mere. 

Kontakt

Virksomhedsservice
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. (+45) 98 45 96 00

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.