Få hjælp til at fastholde en syg medarbejder

Luk alle
Åben alle

Delvis raskmelding

Hvis din sygemeldte medarbejder ikke umiddelbart har mulighed for at vende tilbage på fuld tid, kan en delvis raskmelding være løsningen. For eksempel, hvis en person efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at starte på nedsat tid og herefter trappe op til sædvanlig tid.

Du kan få sygedagpengerefusion for de timer, din delvist raskmeldte medarbejder ikke kan arbejde. Vi skal godkende en aftale om delvis raskmelding.

Delvis sygemelding

Nogle gange er det en mulighed, at medarbejderen slet ikke er væk fra arbejdspladsen under sin sygdom, men blot får nedsat sit timetal. Du kan få sygedagpengerefusion for de timer, din delvist sygemeldte medarbejder ikke er på arbejde.
Delvis syge- eller raskmelding er en gensidig aftale mellem dig, din medarbejder og Jobcenter Frederikshavn.

Kontakt Virksomhedsservice på tlf. 98 45 96 00 og høre mere om dine muligheder for delvis syge- eller raskmelding.

Eksempel

En 35-årig sekretær har smerter i ryggen, højre skulder og arm. Hun kan ikke magte sit fuldtidsarbejde. Hun indgår en aftale med sin chef og jobcentret om delvis raskmelding, således at hun i en 3 måneders periode arbejder 2 timer minder, 4 arbejdsdage om ugen, og at hun er helt fraværende om onsdagen for at deltage i behandling. Aftalen betyder, at arbejdsgiveren får sygedagpengerefusion i de timer, hvor medarbejderen er fraværende.

Har en medarbejder en langvarig og/eller kronisk lidelse, kan der oprettes en aftale om fravær - også kaldet en §56.

Aftalen betyder, at du får refunderet udgifterne til sygedagpenge allerede fra din medarbejders første fraværsdag. 

§56

Med en §56 vil din medarbejders sygdom ikke belaste din virksomhed økonomisk. Derudover øger det muligheden for at fastholde din medarbejder på arbejdspladsen. Der kan fx gives en §56 til migræne, kræftbehandling m.fl. 

Aftalen kan gælde i op til to år ad gangen. Aftalen laves mellem dig og din medarbejder, men skal godkendes af kommunen. 

Kontakt Virksomhedsservice på tlf. 98 45 96 00 og høre mere om §56.

Du har gode muligheder for at gøre brug af forskellige ordninger, der kan hjælpe medarbejdere med betydelig fysisk og/eller psykisk handicap.

Din virksomhed kan søge om tilskud til fx arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning. 

Personlig assistance 

Der kan også ydes tilskud til personlig assistance, så medarbejderen med handicap eller nedsat arbejdsevne får hjælp til at klare jobbet.

Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen i op til 20 timer pr. uge. Hjælpen kan fx være praktisk assistance til fysiske arbejdsopgaver, læsning og skrivning, hvis medarbejderen har nedsat syn eller er ordblind. Det kan også være tegnsprogs-tolkning på møder og kurser, hvis medarbejderen har nedsat hørelse.

Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Hvis en medarbejder med nedsat arbejdsevne har svært ved at varetage sin arbejdsfunktion, kan I undersøge, om situationen kan afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for en person med handicap at udføre sit arbejde på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er betingelsen for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at vedkommende kan udføre sit arbejde.

Der kan fx være tale om en særlig stol, en kran, der hjælper ved løft, eller noget helt tredje, der kan kompensere for den sygemeldtes nedsatte arbejdsevne.

Kontakt Virksomhedsservice på tlf. 98 45 96 00 og høre mere om dine muligheder for personlig assistance, hjælpemidler og arbejdspladsindretning. 

Du har mulighed for at ansætte en medarbejder få timer om ugen til at løse mindre opgaver, det ellers kan være svært at finde medarbejdere til

Kort fortalt om fleksjob

  • Ansættelsen er på ordinære vilkår - du kan ansætte til præcis det antal timer, der er behov for.
  • Du betaler kun for det arbejde, der udføres. Kan din medarbejder arbejde otte timer om ugen, skal du betale løn for otte timer. Resten af lønnen betaler vi. 
  • Ved sygdom kan du få refusion fra første fraværsdag.
  • Vi tager os af al øvrig administration og ekstra omkostning.

Derudover har du mulighed for at få et tilskud til mindre arbejdspladsindretninger og arbejdsredskaber, hvis det er afgørende for, om du kan fastholde eller ansætte en medarbejder i et fleksjob. 

Sådan gør du

  • Kontakt os på tlf. (+45) 98 45 96 00 og hør om dine muligheder for at etablere et fleksjob.
  • På jobnet kan du søge efter fleksjobbere - vi kan også hjælpe dig.

Kontakt

Virksomhedsservice
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. (+45) 98 45 96 00

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.