Sne og glatte veje

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, skraldemanden, gæster, osv.


Det betyder, at du

  • skal rydde dit fortov for sne hurtigst muligt efter snefald i tidsrummet 7-22.
  • skal salte eller gruse hurtigst muligt efter, at der er blevet glat i tidsrummet 7-22.
  • står til ansvar, hvis der ikke er ryddet sne eller saltet.
  • skal renholde kloakristen i vejkanten for sne, så smeltevandet kan løbe frit hertil.

Når du bor ud til offentlig vej eller sti

Hvis du har direkte adgang fra din grund til fortov,  er det dig, der skal rydde sne og salte eller gruse.

Parkering

Uanset hvor du bor, skal du også parkere hensigtsmæssigt, hvis der er snevejr på vej - Uhensigtsmæssig parkering på smalle veje eller vendepladser kan betyde, at det ikke er muligt at rydde for sne.