Undtagelse for test og krav om coronapas

Følgende sygdomme og tilstande anses som gyldige årsager til undtagelse for COVID-19 test (både PCR og hurtigtest) og dermed også for kravet om coronapas:

 • Kræftsygdom, eller senfølger efter behandling i kraft i næse, mund eller svælgområdet
  Det vil sige læbekræft, kræft i tungen, kræft i tandkødet, kræft i mundgulvet, kræft i ganen, kræft i andre og ikke specificerede dele af mundhulen, kræft i ørespytkirtlen, kræft i andre og ikke specificerede store spytkirtler, kræft i tonsiller (mandler), kræft i mundsvælget, kræft i næsesvælget, kræft i recessus piriformis, kræft i næsehulen, kræft i bihuler, kræft i strubehovedet eller senfølger på baggrund af kirurgi eller strålebehandling efter en af ovennævnte kræfttyper.

 • Misdannelse af næsen, nyligt brækket næse eller lignende
  Det vil sige medfødte misdannelser i næsen fx koanal atresi, agenesi af næsen, medført fissur eller medfødt perforation af næseskillevæg, kronisk næse-, næsesvælgs- eller svælgkatar, næsepolypper og adenoide vegetationer, skæv næseskillevæg og næseforsnævring, perforation af næseskillevæggen, nylige (inden for måneder) kraniebrud og brud på ansigtsknogler fx brud på næsen, brud under øjenhulen, kindbindbrud, brud i overkæben eller brud i kraniebunden.

 • Øget blødningsrisiko, fx grundet blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose, blødersygdom eller lignende
  Det vil sige koagulationsdefekter, purpura og andre hæmoragiske tilstande eller medicinsk behandling med: 1) Vitamin K-antagonister: warfaring (Marevan). Phenprocouman (marcoumar). 2) Nonvitamin K antagonister (NOAK): dabigatran (Pradaxa®), rivaroxiban (Xarelto®), edoxaban (Lixiana®) eller apixaban (Eliquis®).

 • Psykisk, mental og/eller kognitiv funktionsnedsættelse, som gør det vanskeligt at medvirke til testen
  Det vil sige mental retardering, demenstilstand, skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide psykoser eller lignende, nervøse og stress-relaterede tilstande såsom angst, fobier, OCD, reaktioner på svær belastning og tilpasningsreaktioner samt gennemgribende mentale udviklingsforstyrrelser.


Du skal således have en eller flere af de ovennævnte sygdomme og tilstande for at være undtaget for kravet om test og coronapas.

Alderskrav: Du skal være 15 år eller derover. (Børn under 15 år er undtaget for kravet om coronapas, og kan fremvise ID som dokumentation for deres alder, de steder der er krav om coronapas).

Fysisk fremmøde nødvendigt

Hvis du opfylder kriterierne for at blive undtaget fra test, skal du møde personligt op i Borgerservice i Frederikshavn, Sæby eller Skagen. Husk at medbringe ID: pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

I Borgerservice udfylder og underskriver du en tro- og loveerklæring. Hvis du ikke selv kan skrive under, kan din værge underskrive, og du er under 18 år, kan forældremyndighedsindehaveren underskrive erklæringen. Borgerservicemedarbejderen kontrollerer, at ID og de givne oplysninger stemmer overens og kan efterfølgende udstede dokumentation for undtagelse om test og krav om gyldigt coronapas. 

Er du blevet undtaget, vil du kunne fremvise dokumentationen, hvor der er krav om test eller coronapas (på lige fod med et gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).

Vær opmærksom på, at anmodningen om undtagelse ikke kan ske telefonisk eller pr. mail. Det er et krav, at du møder op personligt i Borgerservice i lighed med, at du også vil skulle møde op personligt de steder, hvor der er krav om test og coronapas. Bestil tid i Borgerservice, så undgår du ventetid.

Gyldighed

Dokumentationen for undtagelse for test og krav om coronapas vil have en gyldighed på 3 måneder fra udstedelsen.

Hvis din dokumentation bliver væk, skal du henvende dig til Borgerservice, hvor du igen udfylder en tro- og loveerklæring og medbringer gyldigt ID. Du får herefter en ny dokumentation for undtagelse for test og krav om coronapas, som gælder 3 måneder fra den dato, den nye er udstedt.

Samme regler gælder for turister og udlændinge

Hvis man ikke bor i Danmark, kan man udfylde en engelsk version af tro- og loveerklæringen, og i stedet for CPR-nummer vil udlændinge og turister skulle oplyse pasnummer eller andet personhenførbart nummer.

Borgerservice

Frederikshavn
Frederikshavn Bibliotek, Parallelvej 16

Dog er henvendelser om pas og kørekort på Borgertorvet,
Frederikshavn Rådhus, Rådhus Allé 100 

Sæby
Sæby Bibliotek, Rådhuspladsen 1

Skagen
Skagen Rådhus, Sct. Laurentii Vej 87