Risikovurdering, brug af værnemidler og håndhygiejne – generelt