Kriterier for Pleje- og ældrebolig

En "rask" ægtefælle, samlever eller partner har mulighed for at flytte med i en plejebolig, hvis der er plads til begge i boligen. Hvis vi ikke kan tilbyde en plejebolig, hvor I begge kan bo sammen, tilbyder vi i stedet en ældre- eller tryghedsbolig.

Udlejningen sker efter reglerne om almene boliger, dvs. med selvstændigt indskud, egen husleje, afgifter mv.

Vi har pligt til at tilbyde dig en plejebolig.

Det betyder:
  • at du skal have tilbudt en plejebolig senest 2 måneder efter, at du er skrevet på venteliste
  • at garantien bortfalder, hvis du ønsker en bestemt bolig.

Garantien gælder ikke for ældreboliger.

Tilsynsmyndighederne undersøger, om beboerne får hjælp der stemmer overens med gældende lovgivning.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med vores pleje- og ældreboliger. Tilsynsrapporterne er tilgængelige i 3 år, hvorefter de slettes. Det er kun den seneste tilsynsrapport for stedet, der er tilgængelig.

Tilsynsrapporter ved Styrelsen for Patientsikkerhed