Kvalitetsstandard for personlig pleje

Luk alle
Åben alle

Hvem kan få personlig pleje?

Hjælpen er bestemt efter behov og ikke ud fra alder eller diagnose. Hjælpen tildeles på baggrund af din funktionsnedsættelse og behov for hjælp.

Hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan klare hele eller dele af dine personlige hverdagsopgaver og ikke bliver i stand til det, har du mulighed for at få hjælp til det. Tildelingen af hjælpen fokuserer derfor på dine egne ressourcer, og du skal som udgangspunkt deltage i et rehabiliteringsforløb. Her bliver det afklaret, hvad du selv kan klare, og hvad du kan genoptrænes til selv at kunne igen. Først herefter bliver det afgjort, hvad du kan få hjælp til.

Hvad er målet med den personlige pleje?

Målet med hjælpen er at sikre, at din hverdag fungerer med størst mulig livskvalitet. Det er endvidere målet, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder for selvbestemmelse i eget liv.

Du kan få hjælp til personlig pleje alt efter dine konkrete behov. Hjælpen gives dag, aften eller nat alt afhængigt af dine behov. De forskellige ydelser inden for personlig hjælp og pleje kan f.eks. være:

Personlig pleje, som kan bestå i hjælp til:

 • Personlig hygiejne, toiletbesøg og bad
 • Genvinde, opøve eller vedligeholde fysiske funktioner (træning og aktivering)

Hjælp til mad, som kan bestå i at:

 • Anrette mad
 • Opvarme færdigretter i mikroovn
 • Hjælpe med indtagelse af mad og drikke

Det er visitationen, der ud fra en konkret individuel vurdering af dit behov og træffer afgørelse om tildeling af hjælp, inden for en uge.

Efterfølgende sender visitatoren afgørelsen til dig. Af afgørelsen vil det fremgå, hvilke af dine ønsker om hjælp, der kan eller ikke kan imødekommes. Afgørelsen indeholder derfor oplysninger om, hvilke opgaver den personlige pleje omfatter samt formålet med hjælpen. Såfremt du har E-Boks får du meddelelsen her, og er du fritaget for digital post, vil du modtage et brev i din postkasse.

I akutte situationer

Du kan forvente, at personlig pleje ved akut opstået behov tildeles umiddelbart efter anmodningen om hjælp. Hvis du har fået tildelt hjælpen akut, kan du forvente, at visitatoren senest tre hverdage efter opstarten af den akutte personlige hjælp laver en aftale med dig om at foretage en konkret individuel vurdering af det konkrete behov for hjælp.

Den leverandør, som du vælger til den personlige hjælp, skal hurtigst muligt og senest 2 dage efter afgørelsen opstarter hjælpen.

Der må ikke forekomme aflysninger af den personlig pleje, og eventuelle omlægninger af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig.

Tidspunktet for udførelsen af den personlige hjælp aftales mellem dig og den valgte leverandør. Tidspunktet må ikke variere mere end +/- 30 minutter.

Leverandøren skal tilstræbe, at du får en fast kontaktperson, og at så få medarbejdere som muligt kommer i dit hjem. Derudover skal leverandøren sikre, at medarbejderne er bekendt med dit behov for hjælp og med opgaven, der skal løses ved dig, og har de nødvendige forudsætninger.

Et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for en god hjælp til dig.

 • Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at ommøblere og/eller installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng. Det kan betyde, at du må tage et andet rum i brug og eventuelt fjerne tæpper eller lignende. Der er ofte også behov for gode lysforhold i forhold til udførelse af pleje - hvilket er dit ansvar.
 • Derudover kan vi kræve bedre adgangsforhold og at husdyr lukkes inde under besøget.
 • Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis de ønsker at komme med ind i dit hjem. Leverandøren er ansvarlig for det daglige arbejdsmiljø.
 • Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit mens hjælpen ydes.
 • Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også̊ efter ansættelsesforholdet er ophørt.
 • Medarbejderne må ikke modtage gaver eller låne penge.

Kontakt

Visitationsenheden

Tlf. (+45) 98 45 53 54

Telefontid
Hverdage kl. 8.00 - 09.30

 

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.