Forurenet jord

Anmeld flytning af jord

Du skal anmelde flytning af jord til kommunen, hvis du: 

  1. Flytter forurenet jord væk fra den ejendom, hvor jorden er gravet op.
  2. Flytter jord væk fra en ejendom, der er helt eller delvist kortlagt (V1 og V2).
  3. Flytter jord væk fra et areal, der anvendes som offentlig vej.
  4. Flytter jord væk fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering.
  5. Flytter jord væk fra et godkendt modtageanlæg for jord.

Sammen med anmeldelsen, skal du sende analyseresultater af den jord der skal flyttes. Du skal kontakte Center for Teknik og Miljø nedenfor, hvis du som privatperson skal anmelde flytning af jord. Hvis en virksomhed håndterer flytningen, skal virksomheden anmelde jordflytningen digitalt.

Det kan tage op til 4 uger at behandle din anmeldelse. Det er derfor en god idé, at sende anmeldelsen i god tid.

Forurenet jord skal afleveres til et godkendt anlæg.

Se hvilke anlæg, der er godkendt til at modtage forurenet jord

Se regler for håndtering af forurenet jord i "Regulativ for jord"

Der skal være mindst 50 cm rent jord ved nybyggeri

Hvis du tager et areal i brug til:

  • bolig,
  • børneinstitution, 
  • offentlig legeplads,
  • kolonihave eller
  • sommerhus

skal de øverste 50 cm, af det areal der ikke er bebygget, være rent jord. Du kan også etablere en fast belægning af fliser eller lignende på arealet. Reglen om 50 cm rent jord gælder altid. Det betyder, at du skal tilføre nyt jord, hvis jordlaget bliver tyndere på grund af slid eller lignende.

Abonnér på ændringer på denne side

Tak for din tilmelding.

Du vil nu modtage en email med et link til at bekræfte din tilmelding. Herefter abonnerer du på denne side og vil modtage en e-mail hvis der sker ændringer i indholdet.

* E-mailen du indtastede, abonnerer allerede på denne side.

* Der skete en fejl og du blev ikke oprettet. Prøv igen senere.