Helbredsoplysninger til brug for første opfølgning i sygedagpengesager