Fritagelse for at indhente LÆ265 i visse sager om jobafklaring