Hvordan kan du vælge at bruge et tilskud til en privat pasningsordning?

Kontakt

Pladsanvisningen
Center for Børn og Skole

Sikkermail med NemID (for borgere)

Tlf. (+45) 98 45 50 00

Distrikt Nord
Jesper Øgaard Andreasen
jeoa@frederikshavn.dk

Distrikt Øst og Vest
Line Gram Larsson
lelr@frederikshavn.dk

Distrikt Syd
Anja Sørensen
ansr@frederikshavn.dk