§ 4 Valg af forældrerepræsentanter til ditriktsbestyrelsen