§ 3 Distriktsbestyrelsens sammensætning inkl. forældreråd